Nuachlitir Mhí Eanáir 2016

Diary of a Wimpy Kid le Foilsiú i nGaeilge & Comórtas

Scéal mór na hathbhliana ná go bhfuil muid le leagan Gaeilge den leabhar sárdhíola “Diary of a Wimpy Kid” a foilsiú ag tús mí an Mhárta 2016.  Jeff Kinney a scríobh agus Máirín Ní Mhárta a d’aistrigh an chéad leabhar sa tsraith cháiliúil seo faoin leaid óg, Greg Heffley, atá ag dul i ngleic le saol nua na meánscoile.  Tá an leabhar beagnach réídh le seoladh chuig an gclódóir anois, seachas  rud beag amháin - nílimid in ann aontú ar theideal ar an leagan Gaeilge.  Shocraíomar mar sin comórtas a fhógairt agus moltaí a iarraidh ar léitheoirí óga na tíre.  Tá duais iontach againn; luach €500 de leabhair do leabharlann scoile don bhuaiteoir!  Tá gach eolas faoin gcomórtas le fáil anseo.    Is é an spriocdháta le moltaí a chur chugainn ná 22/01/16.

 

Gugalaí Gug 10 mBliana

Táimid mar a bheadh tuismitheoirí bródúla ann nuair a chuimhnímid ar Gugalaí Gug! agus é anois 10 mbliana d’aois.  Nach breá sciobtha a bhíonn rothaí an tsaoil ag casadh.  Tá an scoil fágtha ag roinnt mhaith de na hamhránaithe agus na rannairí óga a ghlac páirt sa taifeadeadh deich mbliana ó shin an ollscoil fágtha ag cuid acu. Is é Gugalaí Gug! an chéad leabhar a d’fhoilsigh Futa Fata agus an foilseachán is mó a raibh tóir air ó thosaíomar i mbun oibre i 2005. Leis na 10 mbliana a cheiliúradh, tá dhá éagrán nua curtha le chéile againn an chéad cheann ná só-eagrán den bhunleabhar a bhfuil cludach crua air agus forchlúdach. Chomh maith leis sin, de bharr éileamh thar na mblianta, tá leagan dátheangach curtha i gcló freisin ionas go mbeidh daoine ar bheagán Gaeilge in ann na rannta a roinnt go muiníneach lena gclann.  Beidh an dá leagan nua le fáil ag deireadh Mí Eanáir i siopaí maithe leabhair, E18.95 atá ar an leagan dátheangach agus E16.95 ar an leagan Gaeilge.  Coinnígí súil amach don phéire acu – beidh siad sna siopaí idir seo agus deireadh na míosa.  


Leabhra Feabhra

Tá feachtas Leabhra Feabhra faoi lán tseoil arís agus é fógraithe ag na heagraithe go mbeidh RTÉ RnG ag tacú leis an bhfeachtas i mbliana. Is éard atá i gceist le Leabhra Feabhra ná nós a chothú i measc an phobail leabhar Gaeilge a thabhairt mar bhronntanas do chara ar 1ú Feabhra, Lá Fhéile Bríde. Coinnígí cluas le clár Cormac ag a 5 le neart moltaí a fháil agus ar ndóigh beidh moltaí freisin ag Leabhra Feabhra. Is féidir an feachtas a leanacht ar Facebook anseo agus ar Twitter anseo.


Futafata.ie Suíomh Nua

Tá súil againn go dtaitníonn ár suíomh nua libh.  An sprioc a bhí againn ná go mbeadh sé níos éasca le husáid agus ar ndóigh theastaigh uainn coinneáil suas leis an teicneolaíocht agus suíomh atá curtha in oiriúint do ghléasanna móibíleacha a bheith againn.  Más fíor don aiseolas thar a bheith dearfach atá faighte go dtí seo againn, tá an sprioc sin bainte amach againn.  Beidh tairiscint speisialta ar fáil chuile seachtain ar an suíomh (féach Tairiscintí ar an leathanach baile, anseo) agus beidh eolas faoin ár gcuid imeachtaí, foilseacháin, ábhar tacaíochta don seomra ranga agus eile ar fáíl go rialta ar an mblag, anseo.  


© Futa Fata 2016 

image
image