Tá ríméad ar Fhoras na Gaeilge tionscadal píolótach a bheidh faoi stiúir Chlár na Leabhar Gaeilge, an Oireachtais agus Lá Domhanda na Leabhar a fhógairt.
Mar chuid den tionscadal píolótach cuirfear duaisleabhar Réics Carló 2021 (Leabhar na Bliana don Léitheoir Óg), atá ar cheann de Ghradaim Foilsitheoireachta an Oireachtais, ar fáil mar eagrán speisialta Lá Domhanda na Leabhar 2022. Cuirfear an t-eagrán speisialta ar fáil mar chúiteamh ar dhearbháin €1.50.


Beidh Cluasa Capaill ar an Rí le Bridget Bhreathnach agus foilsithe ag Futa Fata i measc teidil mhóra lena n-áirítear Deadly! Irish History: Fun with the Celts and the Vikings! le John Farrelly agus foilsithe ag The O’Brien Press, chomh maith le 12 leabhar ó údair eile, Sharna Jackson, Michael Morpurgo and Matt Lucas ina measc. Is féidir liosta iomlán na leabhar €1.50 a aimsiú ag worldbookday.com/books


Cuirfidh Clár na Leabhar Gaeilge, Foras na Gaeilge, maoiniú ar fáil don fhoilsitheoir Futa Fata mar ranníocaíocht i dtreo na gcostas leis an eagrán Lá Domhanda na Leabhar den leabhar Cluasa Capaill ar an Rí a sholáthar do Lá Domhanda na Leabhar 2022.

 

Arsa Tadhg Mac Dhonnagáin, Futa Fata, “Tá forbairt mhór tagtha ar leabhair na n-óg sa Ghaeilge le cúig bliana déag anuas agus is céim thábhachtach eile ar an aistear sin leabhar Gaeilge a bheith ar fáil mar chuid den fheachtas Lá Domhanda na Leabhar. Tá an-bhród orainn tigh Futa Fata gurb é Cluasa Capaill ar an Rí an leabhar atá roghnaithe do 2022.”
Agus í ag fógairt na comhpháirtíochta le Clár na Leabhar Gaeilge, Foras na Gaeilge agus An tOireachtas inniu, seo mar a labhair Príomhfheidhmeannach Lá Domhanda na Leabhar, Cassie Chadderton, “Am le breathnú chun tosaigh i dtreo ár mianta don todhchaí is ea comóradh ár gcúig bliana is fiche ar an bhfód, agus tá lúcháir orainn a bheith i gcomhpháirt le Foras na Gaeilge chun leabhar Gaeilge a thabhairt do leanaí ar Lá Domhanda na Leabhar. Is é an chéad chéim i gcónaí é i dtreo Lá Domhanda na Leabhar i mí an Mhárta na leabhair ar €1.50 agus na húdair agus na maisitheoirí atá páirteach a fhógairt. Mar gheall ar an mbreiseán tábhachtach seo is féidir linn níos mó a dhéanamh chun leanaí ar fud na hÉireann a spreagadh dúil a chur sa léitheoireacht agus i leabhair ar Lá Domhanda na Leabhar 2022.”
Arsa Laura Rawdon, Clár na Leabhar Gaeilge, “Tá lúcháir ar Chlár na Leabhar Gaeilge go mbeidh leabhar Gaeilge do pháistí mar aon le hacmhainní tacaíochta do pháistí, do thuismitheoirí agus do scoileanna maidir le léitheoireacht na Gaeilge croílárnach i mórfheachtas Lá Domhanda na Leabhar in Éirinn den chéad uair. Tá súil agam go mbainfidh páistí agus teaghlaigh timpeall na tíre taitneamh as an leabhar Gaeilge álainn seo a léamh agus go spreagfaidh sé tuilleadh léitheoireachta as Gaeilge sa bhaile.”
Dúirt Máirín Nic Dhonnchadha, Stiúrthóir Gníomhach an Oireachtais, “Is dul chun cinn fíor-shuntasach é eagrán Lá Domhanda na Leabhar de bhuaicshaothar Ghradam Réics Carló 2021 a bheith mar chuid de Lá Domhanda na Leabhar in Éirinn an bhliain seo chugainn. Tacaíocht a bheidh ann le grá don léitheoireacht a chothú sa ghlúin óg agus nósmhaireacht saoil a thosú ina measc leabhar Gaeilge a léamh. Fáiltím roimh an deis a thabharfaidh an t-ardán úrnua seo d’fhoilsitheoirí leabhar Gaeilge le feabhas, cruthaíocht agus sárchaighdeán a gcuid saothar a léiriú do phobal níos leithne.”
Bí linn ar na meáin shóisialta trí na haischlibeanna #LáDomhandanaLeabhar #WorldBookDayIE #WorldBookDayIreland #LoveLeabharGaeilge #LeabharanLae agus déan nasc le pobal ilghnéitheach Lá Domhanda na Leabhar ar líne. Lean sinn ar na meáin shóisialta leis an scéal is déanaí a fháil.