NUACHTLITIR MHÍ MHEÁN FÓMHAIR

GRADAIM CHUMAINN LITEARTHACHTA NA hÉIREANN

Fuair muid dea-scéala nach raibh súil ar bith againn leis an mhí seo.  Ó Chumann Litearthachta na hÉireann,  eagraíocht a chuireann an léamh agus an litearthacht i measc na n-óg chun cinn a thánig an dea-scéala. Gach ré bliain, bronnann siad gradaim ar leabhair d’ardchaighdeán a thagann le haidhmeanna an Chumainn. Bronnfar na gradaim i mbliana agus agus tá CEITHRE leabhar linn ainmnithe ar an ngearrliosta!  Táimid ríméadach faoin aitheantas seo agus fíorshásta dár n-údair agus maisitheoirí a bhfuil a gcuid oibre molta ag an gCumann.  Is iad na leabhair atá ainmnithe ná: An Féileacán agus an Rí, le Máire Zepf, maisithe ag Shona Shirley Macdonald; Scúnc agus Smúirín, le Muireann Ní Chíobháin, maisithe ag Paddy Donnelly; Míp le Máire Zepf, maisithe ag Paddy Donnelly agus Geansaí Ottó le Sadhbh Devlin, maisithe ag Róisín Hahessy. Fógrófar na buaiteoirí ag comhdháil an Chumainn ar an Aoine, 12ú Samhain 2021.  Gabhann Futa Fata ár míle buíochas le Cumann Litearthachta na hÉireann agus comhghairdeas ó chroí le húdair agus le maisitheoirí an dá leabhar déag atá ainmnithe ar an ngearrliosta.

AG TEACHT GO LUATH

Aidhm amháin atá againn le blianta beaga anuas ná bheith ag cur le líon na n-úrscéalta do léitheoirí san aoisghrúpa 8-12 bhliain, leabhair atá scríofa ag údair Ghaeilge.  Ag teacht an chéad mhí eile tá leabhar nua ó pheann fíorchumasach Patricia Forde ag teacht i bhur dtreo.  Tá gach uile dhuine de mhuintir Aoife gafa leis an stair – gach uile dhuine seachas Aoife! Ní thuigeann sí cén fáth go gcaitheann a máthair lá i ndiaidh lae ag toraíocht taisce sa tsean- mhainistir ar imeall an bhaile.  Nuair a thugann Aoife féin cuairt ar an mainistir i lár na hoíche, faigheann sí amach nach bhfuil cursaí staire chomh leadránach agus a cheap sí!  Ní bheidh sibh in ann Ó Am go hAm a leagan uaibh!  Tá an clúdach maisithe go hálainn ag Lauren O'Neill

IMEACHTAÍ

Dé hAoine beag seo, 17ú Meán Fómhair beidh ócáid speisialta á reáchtáil ag Laureate na nÓg, Áine Ní Ghlinn agus Tarsila Krüse d’Oíche Chultúir.  Beidh Áine ag léamh as a húrscéal, Boscadán agus beidh Tarsila ag tarraingt na bpictiúr. Ócáid dhátheangach a bheidh inti seo,  beidh nasc ar fáil ar shuíomh na Comhairle Ealaíon ó mhaidin Dé hAoine do scoileanna agus páistí atá ag iarraidh páirt a ghlacadh sa seisiúin spraíúil seo.

Is cinnte go mbeidh an taispeántas ealaíne Samhna – Slí Abhaile, fíorspeisialta.  Siamsa Tíre i dTrá Lí, Co. Chiarraí a bheidh ag cur i láthair an scéil seo faoin stair a bhaineann le ceiliúradh na Samhna do ghlúin nua páistí.  Is í Olivia Hope a chruthaigh an scéal agus le cúnamh ó mhaisitheoirí Éireannacha beidh sé á gcur i láthair an Fómhar seo.  Tá maisitheoirí Futa Fata i measc na n-ealaíontóirí páirteach agus cuma dhraíochtúil ar an taispeántas.  Coinnigí súil amach ar mheáin shóisialta Siamsa Tíre

NUACHT EILE

Tá drogall orainn an focal mór “N” a rá ach feicfear dúinn go bhfuil an t-uafás daoine ag ullmhú cheana féin don ocáid mhór ceiliúrtha a tharlaíonn i mí na Nollag! (Ok, tá sé cineál luaite againn!).  Ba mhaith linn a meabhrú dhaoibh go mbeidh ár sladmhargadh bliantúil ag tosú ar an 9ú Samhain. Mairfidh an sladmhargadh ar feadh coicíse agus beidh lascaine 20% ar gach uile leabhar.  Anois, ní dhéarfaidh muid faic eile faoin N-fhocal sin go dtí níos gaire don am!